Zgrupowanie spadochronowe w 3. SLTr zakończone

Przez dwa tygodnie na powidzkim lotnisku odbywało się zgrupowanie szkoleniowe personelu latającego i specjalistów zabezpieczenia wysokościowo-ratowniczego z jednostek wojskowych podległych dowództwu 3. SLTr.

W celu utrzymania nawyków, doskonalenia i sprawdzenia poziomu przygotowania personelu latającego dowództwo 3. SLTr corocznie organizuje zgrupowanie spadochronowe jako jeden z elementów szkolenia i przygotowania do wykonywania lotów. Tegoroczne przeprowadzono w dniach od 6 do 17 maja. Udział w nim wzięło 40 żołnierzy – w stopniach od st. kaprala do podpułkownika. W zależności od umiejętności i doświadczenia wykonywali oni skoki na różnych typach spadochronów w dzień i nocy z dwóch typów statków powietrznych: C-130E Hercules i M-28 Bryza. Zajęcia zaplanowano tak, aby w razie braku warunków atmosferycznych można było realizować szkolenie programowe teoretyczne połączone z wykorzystaniem szkoleniowej bazy naziemnej (nowoczesnej spadochroniarni przy hangarze C-130E Hercules). Na szczęście pogoda dopisała pozwalając na sprawne niczym nie zakłócane wykonywanie skoków.

Wykonano 291 skoków ze spadochronem z czego 39 szkolnych i 252 szkolno-treningowe (w tym 14 nocnych). Czternastu członków personelu latającego z jednostek 3. SLTr (pilotów, techników pokładowych, techników załadunku) wykonało nakazaną normami ilość skoków.

Tekst/Źródło:  kpt. Włodzimierz Baran

foto: kpt. Włodzimierz Baran