Ćwiczenia AIR SHIELD-13

W Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w Akademii Obrony Narodowej trwa (20-24 maja) wielonarodowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe AIR SHIELD-13.

Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności słuchaczy i studentów – oficerów sił powietrznych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON w planowaniu użycia wielonarodowego komponentu powietrznego sił połączonych w operacji reagowania kryzysowego o charakterze bojowym. Studenci nabywają doświadczeń w pracy sztabowej w wielonarodowym zespole planistycznym oraz doskonalą umiejętności językowe. 21 maja w trakcie prezentowania wyników pracy międzynarodowego sztabu komponentu ćwiczących odwiedził jako profesor wizytujący AON dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski, który wysoko ocenił wysiłek oficerów włożony w tą fazę ćwiczenia. Korzystając z okazji wygłosił krótki wykład na temat rozwoju Sił Powietrznych oraz współpracy międzynarodowej. Podkreślił znaczenie ćwiczeń i szkoleń w wymiarze międzynarodowym.

W ćwiczeniu, poza studentami wojskowymi z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON biorą udział oficerowie z Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. Zagraniczni uczestnicy to studenci i wykładowcy Air Command and Staff College Uniwersytetu Sił Powietrznych USA oraz Akademii Dowodzenia Bundeswehry.

Ćwiczenie AIR SHIELD organizowane jest corocznie od 1996 roku. Początkowo było ono prowadzone wspólnie przez Wydział Lotnictwa i OP oraz Wydział Lotnictwa Akademii Dowodzenia Bundeswehry. Obecnie ćwiczenie organizuje Instytut Lotnictwa i OP Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON z udziałem partnerskich uczelni zagranicznych. Na zasadzie wzajemności oficerowie Sił Powietrznych studiujący w AON uczestniczą w ćwiczeniach AIREX i COMMON TRAIL w Hamburgu oraz JAEX w bazie lotniczej Maxwell w USA.

Tekst/Źródło: Artur Kuptel, http://sp.mil.pl

Zdjęcia: Artur Kuptel, http://sp.mil.pl