Wydarzyło się dziś – 22 maja

22 maja 1896 roku w Lipecku urodził się pułkownik pilot Jerzy Garbiński. Był oficerem kawalerii i lotnictwa armii rosyjskiej w latach pierwszej wojny światowej. W czasie odbudowy niepodległej Polski zajmował stanowiska instruktora w szkołach pilotażu. W okresie międzywojennym zajmował odpowiedzialne stanowiska w szkolnictwie lotniczym, służył też w 3. i 2. Pułku Lotniczym.

22 maja 2002 roku dokonano oblotu bojowego bezzałogowego aparatu latającego Boeing X-45. Była to amerykańska konstrukcja. Jej produkcja była związana z programem budowy bezpilotowych bojowych aparatów latających.  W przypadku sił powietrznych program ten otrzymał nazwę UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle). Firma Boeing była jednym z głównych uczestników tego projektu.