Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej – BLMW

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej im. komandora por. pil. Karola Trzaski-Durskiego – (BLMW) współpracuje z powietrza dla jednostek pływających i brzegowych Marynarki Wojennej RP, a także realizuje szereg działań samodzielnych.

Historia

Formowanie Dowództwa Brygady rozpoczęto 1 listopada 1994 roku w Gdyni Babich Dołach. Do 1 stycznia 1996 roku trwała przebudowa wcześniej istniejącej struktury lotnictwa morskiego. Pierwotna organizacja BLMW wyglądała następująco:

 • 1. Pucki Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej im. kmdr por. pil. Edwarda Szystowskiego w Gdyni Babich Dołach;
 • 2. Darłowski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej w Darłowie;
 • 3. Kaszubski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej w Siemirowicach;
 • 3. Batalion Zabezpieczenia im. kmdr ppor. inż. Zygmunta Mariana Horyda w Gdyni Babich Dołach;
 • 4. Batalion Zabezpieczenia w Darłowie;
 • 5. Batalion Zabezpieczenia w Siemirowicach;
 • 42. Dywizjon Techniczny w Gdyni Babich Dołach.

15 lipca 1996 roku Brygada otrzymała nazwę wyróżniającą „Gdyńska” oraz patrona w osobie kmdr por. pil. Karola Trzaski-Durskiego. W latach 2002-03 nastąpiły znaczne zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki. Dywizjony lotnicze i bataliony zostały zamienione przez samodzielne eskadry i bazy lotnicze. Wówczas też z uzbrojenia wycofane zostały samoloty MiG-21bis oraz TS-11 Iskra. Zadania tych ostatnich z kolei przejęły An-28B1R (M28 Bryza 1R). W 2002 roku zapoczątkowano także istnienie lotnictwa pokładowego – w postaci śmigłowców SH-2G Super Seasprite będących wyposażeniem fregat typu Oliver Hazard Perry. Po reorganizacji 1 stycznia 2003 roku skład BLMW wyglądał następująco:

 • 28. Pucka Eskadra Lotnicza w Gdyni Babich Dołach;
 • 29. Darłowska Eskadra Lotnicza w Darłowie;
 • 30. Kaszubska Eskadra Lotnicza w Siemirowicach;
 • 43. Baza Lotnicza Marynarki Wojennej w Gdyni Babich Dołach;
 • 44. Baza Lotnicza Marynarki Wojennej w Siemirowicach i Darłowie.

Po 2008 roku rozpoczęto wycofywanie z Brygady śmigłowców Mi-14PS które zostały zastąpione przez przebudowane Mi-14PŁ oznaczone po dostosowaniu do akcji SAR jako Mi-14PŁ/R. Na przełomie lat 2010-2011 Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej przeszła kolejną reorganizację polegającą na połączeniu eskadr z bazami lotniczymi.

W latach 1995-2013 Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej była dowodzona przez:

 • kontradmirał pil. Zbigniew Smolarek (1995 – 2005);
 • kmdr pil. Stanisław Ciołek (2005 – 2011);
 • kmdr pil. Tadeusz Drybczewski (od 7 października 2011).

Organizacja i zadania

Aktualnie Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej składa się z:

 • Dowództwa Brygady;
 • 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach;
 • 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie.

Do podstawowych zadań BLMW należą:

 • poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi;
 • rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom;
 • zabezpieczenie polskiej strefy SAR (ang. Search and Rescue – poszukiwania i ratownictwa) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej;
 • monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku;
 • transport ludzi i sprzętu.

Dowództwo BLMW (stan na 1.05.2013)

Dowódca – kmdr pil. Tadeusz Drybczewski

Zastępca Dowódcy – kmdr pil. Andrzej Szczotka

Szef Sztabu – kmdr por. Mariusz Rzepecki

Szef Szkolenia – kmdr por. pil. Roman Tański

Szef Pionu Inżynieryjno-Lotniczego – kmdr por. Andrzej Kwiatkowski

Szef Pionu Bezpieczeństwa Lotów – kmdr por. pil. Sławomir Skrajny

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej uczestniczy w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach, manewrach i operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz ćwiczeniach państw biorących udział w programie „Partnerstwo dla Pokoju”. Załogi dyżurne śmigłowców ratowniczych wchodzą w skład krajowego i międzynarodowego sytemu ratownictwa morskiego i lotniczego. Załogi samolotów patrolowo – rozpoznawczych pełnią dyżury w systemie rozpoznania i wsparcia systemu SAR.

Sprzęt latający będący na wyposażeniu BLMW (stan na 1.05.2013)

 • samolot patrolowo – rozpoznawczy An-28B1R (M28 BRYZA) – 7 sztuk
 • samolot patrolowo – rozpoznawczy An-28B1RM BIS (BRYZA BIS) – 1 sztuka
 • samolot monitoringu ekologicznego An-28E – 2 sztuki
 • samolot transportowy An-28TD – 4 sztuki
 • śmigłowiec ratowniczy W-3RM „Anakonda” – 7 sztuk
 • śmigłowiec ratowniczy Mi-14PŁ/R – 2 sztuki
 • śmigłowiec pokładowy ZOP Kaman SH-2G – 4 sztuki
 • śmigłowiec ZOP Mi-14PŁ – 8 sztuk
 • śmigłowiec transportowy W-3T – 2 sztuki
 • śmigłowiec transportowy Mi-17 – 2 sztuki
 • śmigłowiec Mi-2 – 5 sztuk

Źródło/logo: http://www.bl.mw.mil.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii