Aktualizacja oprogramowania C-5M Super Galaxy

Nowa wersja oprogramowania oznaczona jako Block 3.5.2 ma za zadanie naprawić 72 zgłoszone błędy wykryte podczas fazy testów. Według informacji podanych przez zespół testowy wprowadzane zmiany dotkną automatycznego systemu kontroli lotu, systemu automatycznej regulacji przepustnicy, wyświetlaczy , wbudowanego systemy diagnostycznego oraz systemu zarządzania lotem.

Do testów systemu ostrzegającego o możliwej kolizji w trakcie lotu wykorzystywano samolot T-38 Talon. Próby oprogramowania mają zakończyć się jeszcze w tym miesiącu, a Siły Powietrzne USA zamierzają doprowadzić 52 samoloty Galaxy do standardu Super Galaxy do roku 2016.

C-5M Super Galaxy

Źródło: USAF

Zdjęcie: USAF