Komunikat PAŻP – zmiana na stanowisku Prezesa

Na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na podstawie art. 6 ust. 11 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, odwołał z dniem 29 kwietnia 2013 r. Pana Krzysztofa Banaszka ze stanowiska Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka Premier Donald Tusk powierzył z dniem 30 kwietnia 2013 r. Panu Maciejowi Piotrowskiemu, Zastępcy Prezesa PAŻP, pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do czasu powołania Prezesa PAŻP, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej).

Portal Infolotnicze.pl dziękuje Panu Krzysztofowi Banaszakowi za pracę wykonywaną na stanowisku Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Źródło: http://www.pata.pl