W oczekiwaniu na AJT

Port lotniczy, budynek symulatorów lotu, strażnica straży pożarnej to niektóre obiekty budowane na lotnisku w Dęblinie. Modernizacja jest związana z planowanym zakupem samolotu szkolenia zawansowanego AJT.

Tak dużych inwestycji na lotnisku w Dęblinie nie było od kilkudziesięciu lat. W planach modernizacji bazy na potrzeby AJT wykorzystywane są doświadczenia zdobyte podczas przygotowania lotnisk w Łasku i Krzesinach do eksploatacji F-16.

Bardzo zaawansowane są prace przy budowie strażnicy lotniskowej oraz wielofunkcyjnego portu lotniczego. Budowa strażnicy ruszyła w czerwcu 2012 roku, budynek jest już niemal gotów w stanie surowym. Wkrótce zacznie się jego wykańczanie. Kilkadziesiąt metrów od strażnicy powstaje wielofunkcyjny port lotniczy, którego budowa ruszyła w październiku 2012 roku. Ma cztery kondygnacje. W budynek portu wkomponowana jest sięgająca 7 piętra wieża kontroli lotów. Zgodnie z umową na budowę portu lotniczego wykonawca wykona również parking samochodowy, drogi dojazdowe, chodniki, przyłącza sieci oraz zagospodaruje teren. Obie inwestycje wykonuje wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Skanska. Wykonawca zapowiada, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca listopada 2013 roku odda do eksploatacji strażnicę, a rok później port lotniczy.

Trwa także odtwarzanie płaszczyzny postoju statków powietrznych przed hangarami 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz Centrum Szkolenia Inżynieryjno- Lotniczego. Wykonawca przewiduje wykonanie całości zadania do końca tego roku. Na początku roku skończył się remont generalny budynku nr 236 (dawniej mieściło się tam Dowództwo 1. OSzl) na potrzeby rozmieszczenia personelu 41. BLSz. Od podstaw wyremontowany też został budynek nr 199, który został zaadoptowany na internat dla żołnierzy szkolących się na kursach w CSIL. W budynku tym usytuowana została także izba chorych 41. BLSz. Oba budynki wyremontował Zakład Remontowo-Budowlany „Jarosław”.

W październiku 2012 roku na terenie lotniska pojawiła się firma Alstar z Inowrocławia, która przystąpiła do budowy bazy kompanii obsługi lotniska. Przyszła baza KOL powstanie w miejscu dawnej strzelnicy. Prace obejmują budowę budynku administracyjno-socjalnego, garażu dla pojazdów ciężarowych, osobowo-terenowych, sprzętu lotniskowego z myjnią i warsztatami, magazynu z garażem dla sprzętu inżynieryjnego i agrotechnicznego, dwóch zbiorników na środki odladzające, stanowisk opróżniania odkurzaczy lotniskowych, rampy rozładunkowej, dróg i chodników oraz elementów zagospodarowania terenu, przyłączy. Termin oddania bazy KOL do eksploatacji – do 30 września 2014 roku.

 W tym roku planuje się rozpoczęcie budowy: centrum symulatorowego,  domku pilota, budynku eskadrowego, hangaru obsług technicznych wraz z zapleczem, hangarów postojowych dla nowych samolotów, urządzeń systemu FOD wraz z modernizacją dróg samochodowych, magazynu lotniczych środków materiałowych oraz infrastruktury na potrzeby systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik”. W 2013 roku ruszy modernizacja: stacji paliw, składu MPS oraz budynku nr 299 na potrzeby zaplecza dydaktycznego Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego. Inwestycje na lotnisku w Dęblinie mają na celu przygotowanie infrastruktury lotniskowej do przyjęcia w miejsce  wysłużonych Iskier samolotów szkolenia zaawansowanego AJT. Posiadanie nowoczesnych maszyn oraz odpowiedniej infrastruktury pozwoli na stworzenie narodowego systemu szkolenia pilotów F-16, dzięki czemu nie będzie potrzeby wysłania przyszłych pilotów samolotów wielozadaniowych na szkolenia do innych krajów.

 

Tekst/Źródło: Kpt. Grzegorz Grabarczuk, http://sp.mil.pl

Zdjęcia: http://sp.mil.pl