Konsekwencje cięć w USAF

Siły Powietrze USA poinformowały Kongres o fatalnych skutkach planowanych cięć budżetowych.

Konsekwencją mniejszej puli pieniędzy będzie zmniejszenie liczby godzin w powietrzu oraz przestoje w jednostkach co doprowadzi do trwałej degradacji gotowości bojowej. Cięcia w roku fiskalnym 2013 dotkną 13 dywizjonów myśliwskich i bombowych. Dodatkowo wiele programów inwestycyjnych zostanie dotknięte w sposób bezpośredni co przełoży się na wzroście kosztów jednostkowych, wstrzymaniom programów i opóźnieniom. Co więce budżet na rok 2014 wcale nie pozwoli na pełne odzyskanie utraconej gotowości bojowej bez dodatkowych środków.

Jednym z najważniejszych problemów jest wiek samolotów myśliwskich, który średnio wynosi 20 lat – najwięcej w całej historii USAF. Bez programów modernizacyjnych nie da się dotrzymać całej flot do czasu wejścia F-35 bez wzrostu zagrożenia dla obronności kraju. Dodatkowo brakuje również 200 pilotów i szacuje się, że ta liczba będzie się powiększać.

Źródło: USAF

Zdjęcie: USAF