Fabryka Likierów i Wódek Wawrzyńca Czajki – wystawa w Kościanie