Przegląd ATA 2013

Wiosna w Siłach Powietrznych tradycyjnie rozpoczyna się Przeglądem Amatorskiej Twórczości Artystycznej Sił Powietrznych oraz Festiwalem Twórczości Dziecięcej Sił Powietrznych.

Chociaż na zewnątrz pogoda była zdecydowanie zimowa, na scenie klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu panowała gorąca atmosfera. Od 20 do 23 marca, 42.BLSz zamieniła się w rozśpiewane i roztańczone festiwalowe miasteczko. Na scenie zaprezentowała się rekordowa liczba ponad 300 wykonawców: żołnierzy, pracowników wojska, ich rodzin. Rywalizowali w ponad 20 artystycznych kategoriach (od piosenki, poprzez taniec, teatr, recytację, po twórczość plastyczną, fotograficzna i filmową).

Przedsięwzięcie zakończył Koncert Galowy Przeglądu ATA, którego część artystyczną wyreżyserował Rafał Nizoł, instruktor klubu 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. „Dzięki działalności klubów młodzi ludzie mają w życiu cel. Wiedzą, że mogą wiele osiągnąć. To, co tu zobaczyłem, robi naprawdę ogromne wrażenie. Wszystkim wykonawcom i instruktorom życzę wielu sukcesów ” – mówił reprezentujący Dowódcę Sił Powietrznych Szef Sztabu Sił Powietrznych generał brygady Jerzy Fryczyński. „Zawsze będziecie tu mile widziani” – dodał dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego pułkownik pilot doktor Adam Ziółkowski.

Teraz przed zwycięzcami odpowiedzialne zadanie reprezentowania Sił Powietrznych podczas przeglądów i festiwali na szczeblu Wojska Polskiego. Organizatorami Przeglądu ATA byli: Dowództwo Sił Powietrznych, Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „SWAT”. Wykonawca przedsięwzięcia to Klub Sił Powietrznych. Gospodarzem była 42. BLSz w Radomiu. Protokół Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej i Festiwalu Twórczości Dziecięcej SP można znaleźć na stronie Klubu Sił Powietrznych (www.klub.sp.mil.pl).

Rada Artystyczna Przeglądu, w składzie: Piotr Golla (przewodniczący), Bożenna Szkiela (sekretarz), mjr Paweł Joks, Józef Mika, Krzysztof Jaszczak, Jarosław Siwek przyznała wyróżnienia:
– w kategorii miniatury taneczne: Zespołowi „MINI STEP” z Klubu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, Zespołowi „STEP DANCE” z Klubu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, Dziecięcemu Teatrzykowi „Bajeczka” z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu;
– w kategorii teatr dziecięcy: Dziecięcemu Teatrzykowi „Bajeczka” z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu;
– w kategorii teatr tańca: Młodzieżowej Formacji Tanecznej z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu;
– w kategorii interpretacje dziecięce: Marlenie Orlik z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu;
– w kategorii recytacja: Martynie Cieślak z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu, Joannie Cieślak z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu;
– w kategorii poezja śpiewana: Annie Kaltbach z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu, Klaudii Gołębiowskiej z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu, Hannie Czerskiej z Klubu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Zespołowi „SMAT” z Klubu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku;
– w kategorii soliści wokaliści (dorośli): Mirosławie Wójcickiej z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Marcie Sołtys z Klubu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, Joannie Mulik z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu, Ewie Kundys z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu;
– w kategorii recital: Katarzynie Adamczak z Klubu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu;
– w kategorii soliści instrumentaliści: Jakubowi Bruździe z Klubu Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie;
– w kategorii piosenka turystyczna: Michałowi Bocheńskiemu z Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Witkowie;
– w kategorii soliści wokaliści (dzieci): Paulinie Ożóg z Klubu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, Weronice Trembeckiej z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Annie Sawie z Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Witkowie;
– w kategorii dziecięce zespoły wokalno-instrumentalne: Zespołowi „FIRST WINGS” z Klubu 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie;
– w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne (dorośli): Zespołowi „OD STEFANA” z Klubu 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie;
– w kategorii zespoły rockowe: Zespołowi „RED TIES AND DOBITNY” z Klubu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Zespołowi „NIHIL” z Klubu Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie; Zespołowi „HIGH FIVE” z Klubu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Tytuł Laureata przyznano:
– w kategorii miniatury taneczne: Zespołowi Pieśni i Tańca „MALBORK” z Klubu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, Zespołowi „ABRAKADABRA” z Klubu 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu;
– w kategorii teatr tańca: Zespołowi „GOTHIKA” z Klubu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku;
– w kategorii interpretacje dziecięce: Julii Wróbel Z Klubu 1. Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu;
– w kategorii teatr małego aktora: Julii Wróbel z Klubu 1. Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu;
– w kategorii recytacja: Dominice Drdzeń z Klubu 3. Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu, Hamudiemu Jesri z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu;
– w kategorii teatr jednego aktora: Martynie Cieślak z Klubu 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu;
– w kategorii zespoły wokalne (dorośli): Zespołowi „BE FOUR” z Klubu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu;
– w kategorii poezja śpiewana: Marcie Sołtys z Klubu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, Tomaszowi Cofcie z Klubu 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach, Filipowi Małkowi z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu;
– w kategorii dziecięce zespoły wokalne: Zespołowi „FOLK” z Klubu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku; Zespołowi „NIBY NIC” z Klubu 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu;
– w kategorii soliści wokaliści (dorośli): Angelice Balcerek z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, st. kpr. Radosławowi Szulczewskiemu z Klubu 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu;
– w kategorii recital: Filipowi Małkowi z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu;
– w kategorii soliści instrumentaliści: Hubertowi Sikorskiemu z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu;
– w kategorii soliści wokaliści (dzieci): Natalii Kołodziejczyk z Klubu 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu, Paulinie Kołodziejczyk z Klubu 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu, Wojtkowi Stefanowskiemu z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu;
– w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne (dorośli): KAPELI ODJAZDOWEJ Z WITKOWA z Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Witkowie;
– w kategorii zespoły rockowe: Zespołowi „BLOOM” z Klubu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Zespołowi „VICKY BLOWS” z Klubu 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach.

Rada Artystyczna postanowiła przyznać nagrodę indywidualną dla Dominika Mąkosy – akompaniatora wykonawców z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu.

 

Tekst: Anna Dąb-Kostrzewska

Zdjęcia: starszy szeregowy Mariusz Dejneka, Mirosław Cyryl Wójtowicz