Pożegnanie żołnierzy zawodowych w 16. brl

W dniu 5 marca br. Dowódca Batalionu ppłk Andrzej Galan pożegnał w Sali Tradycji czterech podoficerów, którzy zakończyli służbę w 16. jarocińskim batalionie remontu lotnisk.

st. chor. Krzysztof Półrolniczak  szef służby uzbrojenia w pionie logistyki rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr 5 z dnia 29 stycznia 2013 r. został wyznaczony na stanowisko kierownika Zespołu Zabezpieczenia m. Jarocin w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego.

st. sierż. Mirosław Dzierla starszy technik plutonu wsparcia w 1 kompanii remontu lotnisk został wyznaczony rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr 5 z dnia 29 stycznia 2013 r. na stanowisko kierownika kuchni i stołówki w Zespole Zabezpieczenia m. Jarocin w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków Pan st. sierż. Mirosław Dzierla został mianowany przez Dowódcę Sił Powietrznych do stopnia młodszego chorążego.

Plut. Szymon Maksoń podoficer-starszy magazynier plutonu wsparcia w kompanii zabezpieczenia rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr 5 z dnia 29 stycznia 2013 r. został wyznaczony na stanowisko starszego magazyniera Zespołu Zabezpieczenia m. Jarocin w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego.

Kpr. Tomasz Biernacik podoficer-ratownik medyczny w ambulatorium – PZOZ rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr 5 z dnia 29 stycznia 2013 r. został wyznaczony na stanowisko ratownika medycznego ambulatorium – PZOZ m. Jarocin w sekcji medycznej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Podoficerowie ci zostali wyznaczeni w zespole zabezpieczenia i ambulatorium – PZOZ m. Jarocin w strukturach 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, która to przyjęła zadania Wojskowego Oddziału Gospodarczego zaopatrującego 16. brl. Na zakończenie uroczystości Dowódca Batalionu podziękował podoficerom za wzorowo pełnioną służbę wojskową i życzył im szczęścia, sukcesów w dalszej służbie oraz pomyślności w życiu osobistym.

Źródło: http://www.16brl.sp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.16brl.sp.mil.pl