Wydarzyło się dziś – 8 marca

8 marca 1909 roku urodził się por. pil. Mieczysław Stefaniecki. Był absolwentem OSL w Dęblinie (2 promocja), został mianowany podporucznikiem obserwatorem 15 sierpnia 1928. Po promocji przydzielony został do 4 pl w Toruniu i latał jako obserwator w 41 eskadrze liniowej. W 1931 roku odkomenderowany na kurs pilotażu do CWOL-1 w Dęblinie na stanowisko dowódcy plutonu szkolnego, skąd odszedł do SPRL w Radomiu-Sadkowie na stanowisko adiutanta szkoły. Podczas ewakuacji do Rumunii, dostał się do niewoli radzieckiej i osadzony został w obozie w Starobielsku. Zginął w 1940 roku w Charkowie, zamordowany przez NKWD.

8 marca 1910 roku Elise Deroche została pierwszą kobietą na świecie, która otrzymała licencję pilota. Deroche była Francuzką. Urodziła się w Paryżu w 1882 roku. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem. Kiedy podrosła zainteresowania te rozszerzyły się na motoryzację. Wykorzystując swoje znajomości, poprosiła zaprzyjaźnionego pilota o to, aby nauczył ją latać. Po zdobyciu licencji Deroche aktywnie działała jako pilotka. Kobieta zginęła w lipcu 1919 roku podczas lotu treningowego.