22. Baza Lotnictwa Taktycznego – Przodujący oddział Wojska Polskiego

Decyzją Nr 5 z dnia 18 lutego 2013 r. za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2012 r. w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyróżnił 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”. Na uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu, która odbędzie się w dniu 13 marca 2013 r., zaproszony został Dowódca 22. BLT płk dypl. pil. Robert DZIADCZYKOWSKI.

22. Baza Lotnictwa Taktycznego jest jednostką wojskową wchodzącą w skład 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Powstała 1 stycznia 2011 r. na bazie 22. Bazy Lotniczej i 41. eskadry lotnictwa taktycznego, dziedzicząc i kultywując tradycje przedwojennych eskadr „Toruńskich”, okrytego wojenną chwałą 306. dywizjonu myśliwskiego „Toruńskiego” oraz wielu lotniczych jednostek stacjonujących po wojnie na malborskiej ziemi.

W 2012 r. wydzielone siły i środki bazy, brały udział w ćwiczeniach: EAGLE TALON – 2012, RENEGADE – 12, ANAKONDA – 12, KONDOR – 12. Personel przygotował i zabezpieczył logistycznie komponent lotniczy do wykonywania zadań w ramach realizacji misji Air Policing w przestrzeni powietrznej Państw Bałtyckich, zabezpieczył ponad 2000 operacji lotniczych oraz przygotował bazę do realizacji zadań wynikających z funkcji Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Ponadto 22. Baza Lotnictwa Taktycznego zapewniła wysoki poziom pełnienia dyżurów bojowych wydzielonymi siłami i środkami w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej (NATINADS), w tym zachowania zdolności do wykonywania zadań przeciwdziałania terroryzmowi powietrznemu.

PKW Orlik 4 został laureatem „Błękitnych Skrzydeł 2012”, najwyższego honorowego wyróżnienia lotniczego w kraju.

W 2012 roku Baza poddana była wielu kontrolom, w tym min. przez Najwyższą Izbę Kontroli z których uzyskiwała oceny bardzo dobre i dobre.

Autor: mjr Dariusz Mazurkiewicz

Zdjęcia: Mirosław Loda, http://www.22blot.wp.mil.pl