Hercules w ogniu! – video

Zanim strażacy Wojskowej Straży Pożarnej w Powidzu otrzymali nową strażnicę i warunki służby, ich praca była dużo cięższa niż teraz. Profesjonalistami byli również wtedy – co przedstawia niniejszy film. Dziś, w nowych warunkach, łatwiej im będzie doskonalić się i szkolić. Czas dojazdu i wejścia do akcji – czy zabezpieczenia operacji statków powietrznych, czy bojowej – również uległ znacznemu skróceniu. W dobrze przygotowanych żołnierzy warto inwestować.

Film „Hercules w ogniu”

 

Źródło: http://www.3sltr.sp.mil.pl/