Podpisano umowę na szkolenie brytyjskiego personelu obsługującego A400M