Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej na manewrach

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej weźmie udział w rozpoczynających się 18 lutego 2013 roku ćwiczeniach 3. Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem lotnictwa morskiego będzie wsparcie sił okrętowych w operacjach osłony szlaków żeglugowych, transportu morskiego, utrzymania panowania na morzu i niedopuszczenia do blokady morskiej państwa. Brygada do tego celu użyje śmigłowców ZOP Mi-14PŁ, SH-2G i samolotów Bryza. Ćwiczenia potrwają do piątku 22 lutego bm.

Jednostki pływające zgrupowane w Okrętowej Grupie Zadaniowej wraz z samolotami i śmigłowcami mają w tych manewrach stworzyć parasol wokół płynących statków transportowych. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej przede wszystkim wykonywać będzie zadnia rozpoznania określonych akwenów znajdujących się poza zasięgiem radiolokatorów okrętów, osłonę konwoju przed okrętami podwodnymi, działania poszukiwawczo ratownicze oraz operacje antypirackie i antyterrorystyczne.

Źródło: http://www.bl.mw.mil.pl

Zdjęcia: http://www.bl.mw.mil.pl