Wydarzyło się dziś – 13 lutego

13 lutego 1945 roku brytyjskie i amerykańskie lotnictwo rozpoczęło naloty dywanowe na Drezno. Akcja aliancka zniszczyła praktycznie całe miasto, zginęło około 25 000 ludzi. Dane te pochodzą z ustaleń specjalnej komisji, powołanej przez władze Saksonii w celu ustalenia dokładnej liczby ofiar bombardowania. Komisja ta zakończyła swoją działalność dopiero w 2011 roku.

13 lutego 1963 roku w Londynie zmarł pułkownik pilot Wacław Iwaszkiewicz. Urodził się on w 1893 roku w Kownie. W czasie pierwszej wojny światowej służył w lotnictwie rosyjskim, a od 1919 roku – w lotnictwie Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pełnił obowiązki dowódcy eskadry i dywizjonu. Był lotnikiem Litwy Środkowej Żeligowskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego doszedł do szczebla dowódcy pułku lotniczego. W trakcie kampanii polskiej 1939 roku dowodził lotnictwem Armii „Łódź”. Po klęsce przedostał się na zachód, gdzie służył w polskim szkolnictwie lotniczym.