Kryptonim Wolność – gra miejska w Kościanie

Zapraszamy Państwa do udziału w lekcji żywej historii, podróży w przeszłość do Kościana powstańczego sprzed 94 lat. W drugiej edycji gry miejskiej pn. „Kryptonim Wolność” przypomnimy historię zdobycia broni z niemieckiego arsenału usytuowanego w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 roku przez grupę nastoletnich harcerzy z kościańskiej Rezerwy Skautowej im. Jana III Sobieskiego i wyzwolenia przez nich miasta.
W 94. rocznicę rozejmu w Trewirze 16 lutego 2013r. w centrum miasta odtworzymy w przestrzeni miejskiej „małe zwycięstwa” skautów i uczcimy pamięć Powstańców Wielkopolskich.
Przypomnijmy jak historycy opisują rozbrojenie garnizonu broni przez kościański tajny oddział zbrojny [B. Polak „Na frontach Powstania Wielkopolskiego” w: „Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim”, Kościan 1999]: „W Kościanie wiadomość o wybuchu powstania postawiła w stan gotowości bojowej Rezerwę Skautową. Zrazu zamierzano pospieszyć na pomoc Poznaniowi, ale otrzymano stamtąd telefoniczne polecenie działania na własnym terenie. Wieczorem 28 grudnia Roman Simiński i Janusz Czaplicki otrzymali wiadomość, że 30 grudnia broń batalionu stacjonującego w Kościanie zostanie wysłana do Legnicy transportem kolejowym. Dowództwo Rezerwy Skautowej przystąpiło energicznie do działania. Plan akcji przedstawiono Radzie Ludowej. Ta jednak zdecydowanie odmówiła pomocy określając go „wybrykiem wyrzutków społeczeństwa”. Zawiodła również pomoc miejscowego „Sokoła”. W tej sytuacji postanowiono działać własnymi siłami. W plan akcji wtajemniczono Władysława Serdeckiego, który wystawił straże do pilnowania magazynów złożone wyłącznie z Polaków, oraz Hofmańskiego, stróża Zakładu Psychiatrycznego.
29 grudnia o godz. 22.30 uczestnicy akcji zebrali się w restauracji Simińskiej. Obecnych Józef Kamiński podzielił na grupy, których dowództwo objęli: Maksymilian Tomaszewski, Jan Banaszak, Roman Simiński i ppor. Stanisław Sikora. W domu Czaplickiego mieścił się punkt sanitarny, kierowany przez kandydata medycyny Teofila Jórgę. Ciemna noc i deszcz ułatwiły przebieg akcji. Stróżowi odebrano klucze i otwarto bramę zachodnią. Systemem „łańcuchowym” wyniesiono 6 ckm, 12 lkm, 8 kb, 107 pistoletów, 33 skrzynie granatów ręcznych i 66 skrzyń amunicji. Część broni zmagazynowano na przedmieściach miasta, a część odesłano do Krzywinia i Wielichowa dla utworzenia tam kompanii powstańczych.
Następnego dnia około godz. 10.00 grupy harcerzy pod dowództwem Leona Tomaszewskiego, Janusza Czaplickiego i Romana Simińskiego opanowały transport broni wieziony na dworzec kolejowy i magazyny w Zakładzie Psychiatrycznym. Tym samym wszystka broń niemiecka dostała się w ręce skautów. Około godziny 14.00 grupa Janusza Czaplickiego rozbroiła w Hotelu Warszawskim oficerów niemieckich, m.in. mjr. Reymana. 30 grudnia, w godzinach wieczornych w Ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Robotniczo-Żołnierskiej i Powiatowej Rady Ludowej. Rada Ludowa oficjalnie przejęła władzę w mieście. Tak więc dzięki zdecydowanej postawie patriotycznej młodzieży kościańskiej, a wbrew poleceniom Powiatowej Rady Ludowej, miasto zostało opanowane z łatwością bez rozlewu krwi.
Zdobycie broni odbiło się głośnym echem oraz uświadomiło ogółowi konieczność rozpoczęcia otwartej walki z zaborcą. Z drugiej strony oddziały, które tworzyły się w Kościanie i okolicy nie musiały zabiegać o broń w Poznaniu. Tym samym w odróżnieniu od oddziałów z sąsiednich powiatów, powstańcy kościańscy – jak na ówczesne możliwości – byli dobrze uzbrojeni w broń ręczną i maszynową.
W tych samych dniach polskie flagi zawisły na urzędach i domach prywatnych (…).”

Obchodami Powstania Wielkopolskiego i włączeniem się w grę miejską, uczcijmy heroiczną postawę patriotyczną kościańskich skautów. Odkryjmy na nowo historię miasta, jego tajemnice i zapomniane zakątki. Na jeden dzień nasze miasto zmieni się w powstańczy Kościan. Miasto stanie się wielką planszą, a uczestnicy graczami rozwiązującymi zagadki. Historia to nie tylko daty i opisy, ale prawdziwe życie, sprzed blisko stu lat, które gra miejska ma urealnić, angażując w akcje patriotyczne młodzież oraz obserwatorów odtwarzanych w przestrzeni miejskiej wydarzeń.
Rekrutacja trwała do 28 stycznia br. elektronicznie przez stronę internetową www.gramiejska.koscian.pl. Istnieje możliwość zapisania się w dniu rozpoczęcia gry w siedzibie Muzeum Regionalnym na Rynku. Należy zgłosić grupę 5 do 8 osób i wyznaczyć dowódcę-łącznika, który dostanie pierwsze instrukcje w grze. W dniu gry miejskiej 16.02.2013r. „powstańcy” stawiają się na wyznaczoną godzinę w punkcie zbiorczym w Ratuszu. Gracze będą prowadzeni tajnymi misjami przez miejsca związane z powstaniem, zdobywając punkty za wykonanie zadań. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone, dla wszystkich „skautów”  przewidziano atrakcje.
Graczy zapraszamy do śledzenia miejskiej strony internetowej www.gramiejska.koscian.pl. Punkt kontaktowy pod hasłem „Wolność” również w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana tel. 065 5126217, pok. 200.

gra miejska