Siły Powietrzne RP rozwijają współpracę z Bułgarią

12 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie Szefa Obrony Bułgarii generała Simeona Simeonoya z dowódcą Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechem Majewskim oraz kierownictwem Dowództwa Sił Powietrznych. Gen. Simeonov został zaproszony do Polski przez Szefa Sztabu Generalnego WP generała Mieczysława Cieniucha. W trakcie wizyty poza DSP będzie on wizytował także 31. BLT w Poznaniu oraz jednostki innych Rodzajów sSił Zbrojnych.

W briefingu w DSP uczestniczyli m.in. attaché obrony Bułgarii płk Roumen Kondewow, attaché obrony Polski w Bułgarii płk Adam ZUGAJ, szef Oddziału Protokołu Wojskowego DWSZ MON płk Ewa SAPIERZYŃSKA, zastępca szefa Zarządu P-5 SG WP gen. bryg. Wiesław Orkisz, zastępca dowódcy SP gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński, dowódca COP gen. dyw. pil. Jan Śliwka, szef Sztabu SP gen. bryg. Jerzy Fryczyński, p.o. szefa Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak, płk pil. Robert Cierniak z SWL DSP oraz szef Zarządu A-5 DSP płk Wojciech Ozga.

W trakcie spotkania gen. Simeonovowi przedstawiono zadania i strukturę Sił Powietrznych RP oraz analizowano możliwości współpracy pomiędzy lotnikami obu krajów. Delegację Bułgarską szczególnie interesowały polskie doświadczenia z użytkowania samolotów F-16 i C-130 Hercules, a także szkolenie ich personelu latającego i obsługi technicznej.

Źródło: http://sp.mil.pl, mjr Jakub Block

Zdjęcia: http://sp.mil.pl, M.C Wójtowicz