Amerykanom brakuje aparatów Grey Eagle

U.S. Army planuje wzmocnić ilość aparatów MQ-1C Grey Egale w swoich dywizjach.

Zgodnie z obecnym planem zakupów zakładającym nabycie 152 sztuki zaistnieją poważne braki, gdyż wojska lądowe nie będą w stanie wyposażyć każdej jednostki w 12 aparatów. W związku z brakami sprzętowymi, niektóre z nich mogą otrzymać tylko 9 sztuk na czas szkolenia, ale w przypadku wejścia do operowania liczba ta będzie podnoszona do 12.

Do tej pory nabyto 25 aparatów tego typu.

MQ-1C Gray Eagle

Źródło: U.S. Army

Zdjęcie: U.S. Army