Bell przekazał setną maszynę H-1 dla Korpusu Piechoty Morskiej