Wręczenie medali w 3. Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej

16 stycznia 2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali w Sali Tradycji Dowództwa 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymała decyzją Ministra Obrony Narodowej Pani Halina Bednarek. Z kolei postanowieniem Prezydenta RP Brązowy Medal za Długoletnią Służbę odebrał major Jacek Chorzępa. Medale wręczył Dowódca 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej płk Wojciech Lewicki.

Źródło: http://www.3brt.wp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.3brt.wp.mil.pl