2. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP otrzymał oznakę rozpoznawczą