Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w DSP

15 stycznia 2013 roku w sali Twórców Marszu Lotników Dowództwa Sił Powietrznych odbyło się spotkanie sprawozdawczo-planistyczne Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Zebranie odbyło się dzięki gościnności DSP.

Przewodniczącym spotkania był generał brygady pilot w stanie spoczynku Roman Harmoza. W jego trakcie wykład wygłosił Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Lech Majewski. Przedstawił on weteranom aktualną kondycję Sił Powietrznych, doświadczenia misji zagranicznych, postępy w modernizacji sprzętu i infrastruktury, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem lotów. Ponadto gen. Majewski omówił także plany lotników na 2013 rok.

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP upamiętniło także minutą ciszy swych kolegów którzy zmarli w ostatnich tygodniach, a także powitało nowych członków. Na spotkaniu podsumowano także działania w poprzednim roku i omówiono przedsięwzięcia na 2013 r.

Źródło: http://sp.mil.pl, Ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: http://sp.mil.pl