Pierwszy Boeing 777 po podwyższeniu możliwości produkcyjnych

Firma Boeing poinformowała, że wyprodukowany został pierwszy Boeing 777 F dla Korean Air po podwyższeniu mocy produkcyjnych do 8.3 maszyny tego typu miesięcznie. Boeing planuje produkować 100 samolotów rocznie.

Wzrost produkcji został ogłoszony w październiku ubiegłego roku, kiedy to pierwszy samolot wszedł na linię montażową w fabryce w Everett. Jest to efekt planowania, które trwało ponad rok. Boeing zwiększał już możliwości produkcyjne 777 dwa razy w ciągu ostatniego czasu: pierwszy raz z 5 do 7 miesięcznie oraz teraz z 7 do 8.3.

Firma Boeing zdobyła zamówienia łącznie na 1431 samolotów Boeing 777 z czego dostarczone zostało 1066 maszyn.

Źródło: Boeing