CSSP przeprowadziło kurs instruktorsko-metodyczny

Poniżej przedstawiamy informację prasową na temat odbytego kursu w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

W dniach 10-11 grudnia 2012 roku w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych odbył się kurs instruktorsko-metodyczny kadry Ośrodka Szkolenia Podstawowego przed przyjęciem I turnusu elewów służby przygotowawczej do NSR w 2013 roku.

Ponadto w związku z planowaną nowelizacją „Programu szkolenia podstawowego” żołnierzy służby przygotowawczej w dniach 6-12.12.2012 roku w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie przeprowadzono zajęcia instruktażowo-metodyczne dla organizatorów szkolenia oraz zajęcia instruktorsko-metodyczne dla kadry instruktorskiej Ośrodka Szkolenia Podstawowego i Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego z OPBMR na temat „Ochrona wojsk przed środkami zapalającymi” z pokonaniem toru napalmowego.

W zajęciach poza kadrą Centrum wzięli udział żołnierze służby przygotowawczej do NSR oraz żołnierzami szkolenia wyrównawczego szeregowych zawodowych.

Głównymi celami przedsięwzięcia było doskonalenie kadry dowódczej i instruktorskiej Centrum, przygotowanie ośrodka OPBMR do szkolenia oraz uodparnianie psychiczne żołnierzy na palący się napalm.

Szkolenie podzielono na dwa etapy:

Etap I – w ramach którego zrealizowano szkolenie zapoznawcze na temat „Współczesne środki zapalające i skutki ich rażącego działania”.

Etap II – przeprowadzono w formie szkolenia blokowego na temat „Ochrona przed środkami zapalającymi” z pokonaniem toru napalmowego.

Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas szkolenia z użyciem napalmu.

Zajęcia przebiegły bezpiecznie zgodnie z planem. Zakładane cele zostały osiągnięte.

Źródło: http://www.cs.sp.mil.pl, chor. Jarosław MARCISZ

Zdjęcia: http://www.cs.sp.mil.pl, chor. Jarosław MARCISZ