Wdrażanie LINK 16 w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego

W Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych dokonano podsumowania osiągnięć we wdrażaniu programu LINK 16. Odbyło się to 10. grudnia w ramach przeprowadzonego szkolenia dziedzinowego.

W 2012 roku rozwinięto kolejne lokalizacje systemu w ośrodkach Dowodzenia i Naprowadzania. Siły Powietrzne otrzymały także pierwsze kontenery służące do stworzenia mobilnych posterunków radiowych systemu LINK 16. W listopadzie wyposażono je w niezbędny sprzęt i wyposażenie wewnętrzne.

W przyszłym roku planuje się m.in. przetestowanie Mobilnych posterunków radiowych podczas warsztatów interoperacyjności NATO CWIX 2013.

LINK 16 jest jednym z najważniejszych programów prowadzonych przez Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP. Jest to także jeden z zasadniczych obszarów działalności Sił Powietrznych, których możliwości są determinowane nie tylko przez sprzęt bojowy, ale także całe zasoby teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP.

Źródło: http://www.cwt.sp.mil.pl

Zdjęcia: Archiwum CWT SP