4. SLSz podpisało porozumienie o współpracy

6. grudnia 2012 r. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego a Placówko opiekuńczo-wychowawczą Nasz Dom im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

W ramach umowy obie instytucje mają współdziałać w celu promowania obronności, szkolnictwa wojskowego i zawodowej służby wojskowej – w szczególności Sił Powietrznych. Umowę ze strony 4. SLSz podpisał gen. bryg. pilot Tomasz Drewniak, a z Placówki opiekuńczo-wychowawczej jej dyrektor siostra Barbara Kaczmarczyk.

Źródło: http://www.4slsz.wp.mil.pl

Zdjęcie: http://www.4slsz.wp.mil.pl