Akademia CCNA obchodzi ósmą rocznicę utworzenia

Funkcjonująca w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych Akademia CCNA (Cisco Certified Network Associate) obchodzi właśnie ósmą rocznicę powstania.

Pokrótce historię i zadania jakie spełnia Akademia CCNA przedstawione zostały na stronie internetowej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP.

Początek szkoleń specjalistycznych CCNA skierowany był głównie na potrzebę budowy oraz administrowania siecią teleinformatyczną dla wielozadaniowego samolotu F-16 w poszczególnych jednostkach Sił Powietrznych. Z biegiem czasu szkolenia obejmowały administratorów resortowych sieci teleinformatycznych: MIL-WAN, Inter-MON w SP, WAN Meteo-RL oraz administratorów zautomatyzowanych systemów dowodzenia. W ramach prowadzonych zajęć szkoleniowych przekazywano wiedzę teoretyczną z zakresu obowiązujących standardów teleinformatycznych oraz prowadzono praktyczne zajęcia z modelowania struktur sieciowych.

Rok 2011 przyniósł nowe wyzwania dla Akademii. Został wprowadzony nowy model szkoleń IT (TOP-DOWN) bazujący na modelu odniesienia OSI z zachowaniem kolejności od warstwy aplikacji do warstwy fizycznej. Ponadto materiały dydaktyczne zostały wzbogacone o wirtualny system laboratorium dydaktycznego. W materiałach edukacyjnych pojawiły się ważne zagadnienia związane z kształtowaniem polityki bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. Wykorzystując nową bazę dydaktyczną szkolenia specjalistyczne CCNA objęły w roku 2012 administratorów nowych systemów teleinformatycznych: LINK-16, G-G, PRZELOT-SAMOC. Udział w szkoleniu przyszłych administratorów pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu przestrzegania polityki bezpieczeństwa oraz rozwiązywania problemów z zakresu diagnostyki sieci i systemów teleinformatycznych.

W naszej Akademii pierwsze ‘szlify’ zdobywają administratorzy i koordynatorzy sieci teleinformatycznych realizujących zadania na rzecz Wojsk Radiotechnicznych i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. To tu uczą się oni zasad zarządzania specjalistycznym sprzętem oraz poznają obszary bezpieczeństwa teleinformatycznego – elementu niezbędnego do właściwego funkcjonowania na współczesnym polu walki.

Rzecz jasna w kolejnych latach Akademia CCNA będzie dalej funkcjonować i szkolić kolejne grupy specjalistów – administratorów sieci i teleinformatyków dla Sił Powietrznych.

Źródło: http://www.cwt.sp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.cwt.sp.mil.pl