Wielkopolskie lotnictwo wojskowe 1919-1921 – wystawa

18 grudnia 2012 roku o godzinie 14.00 w budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu (w Odwachu) nastąpi uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej Wielkopolskie lotnictwo wojskowe 1919-1921. Wystawa ma przybliżyć problematykę związaną z wkładem Wielkopolski w kształtowanie się polskich Wojsk Lotniczych.

Ekspozycja dotyczyć będzie dwóch tematów: tworzenia lotnictwa na najważniejszym wielkopolskim lotnisku – w Ławicy, a także udziału eskadr z Polski zachodniej w wojnie polsko-bolszewickiej.

W części pierwszej autorzy zamierzają omówić: lotnisko w Ławicy pod panowaniem pruskim, zdobycie tego lotniska przez powstańców wielkopolskich, sprzęt użytkowany przez wielkopolskie lotnictwo, obecność lotników francuskich w Ławicy, a także wojska balonowe.

W części dotyczącej wojny polsko-bolszewickiej uwaga osoby zwiedzającej ma zostać przykuta przede wszystkim kwestią udziału wielkopolskich jednostek bojowych w walkach, a także na stratach lotnictwa wielkopolskiego. Szerzej przedstawiona zostanie sylwetka pchor. pil. Antoniego Katarzyńskiego, lotnika 12. eskadry wywiadowczej.

Swoistym łącznikiem pomiędzy pierwszą, a drugą częścią będzie fragment wystawy ukazujący transport kołowy i kolejowy eskadr sformowanych w Wielkopolsce na front przeciwbolszewicki.

Najważniejszym obiektem na ekspozycji będzie model samolotu myśliwskiego Fokker D.VII w skali 1:1. Będzie on wierną kopią maszyny użytkowanej w wielkopolskiej 15. eskadrze myśliwskiej, która wsławiła się w walce z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego. Na wystawie znajdzie się ponadto skorupa niemieckiej bomby lotniczej o wadze 12,5 kg. Broń tego typu były powszechnie stosowane w polskim lotnictwie (także w wielkopolskich eskadrach).

Ważną częścią wystawy będą fotografie, na których uwieczniono wielkopolskich lotników i samoloty będące na wyposażeniu eskadr wielkopolskich. Zdjęcia będą uzupełnione kopiami dokumentów. Uzupełnieniem wystawy będzie animacja obrazująca rekonstrukcję Lotniska Ławica.

Wystawę będzie można podziwiać w sali wystaw czasowych Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 do końca kwietnia 2013 roku.