Kurs SERE w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych odbył się w dniach 21-22 listopada kurs instruktorsko-metodyczny dla żołnierzy przygotowujących się do szkolenia SERE (Survival, Evasion, Resistance, Extraction). Szkolenie to ma przygotować personel latający na wypadek znalezienia w izolacji na terenie nieprzyjaciela. Przede wszystkim zwraca się uwagę przy tym na umiejętności przetrwania, unikania przeciwnika, stawiania oporu oraz ewakuacji.

Zajęcia w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych trwały dwa dni, z których pierwszy był poświęcony na zagadnienia teoretyczne skupiające się na ochronie zdrowia fizycznego i psychicznego, a także prowadzili warsztaty z rozpoznawania stanów emocjonalnych żołnierzy oraz doskonalili specyficzne aspekty szkolenia SERE. Drugi dzień szkolenia skupiał się na kwestiach praktycznych – działaniu w sytuacji odosobnienia na terenie opanowanym przez nieprzyjaciela, a także zachowaniu w przypadku dostania się do niewoli.

Szkolenia SERE mają na celu wyrobienie u żołnierzy specyficznych cech i nawyków, które mają na celu zwiększyć ich szanse przeżycia w przypadku znalezienia się w sytuacji odosobnienia od sił własnych. Personel latający jest z kolei jedną z najbardziej narażonych na takie sytuacje grup wojskowych.

Źródło: http://www.cssp.sp.mil.pl

Zdjęcia: mjr Wiesław Wiśniewski