Dowództwo Sił Powietrznych żegna oficerów

Wraz z końcem listopada tego roku Dowództwo Sił Powietrznych straci pięciu zasłużonych żołnierzy. Ze służby odchodzą: generał brygady Andrzej Łosiński – dowódca 1.BROP, podpułkownik Jarosław Pszonka – starszy specjalista oddziału wojsk obrony przeciwlotniczej, podpułkownik Bartosz Stroiński – starszy specjalista SWL DSP, podpułkownik Grzegorz Zugaj – starszy specjalista instruktor pilot oddziału lotnictwa transportowego, a także major Marek Waszczyszyn – specjalista instruktor pilot oddziału lotnictwa szkolnego.

W uroczystości wzięli także udział Ich koledzy z Sił Powietrznych na czele z dowódcą – generałem broni pilotem Lechem Majewskim. W trakcie uroczystości przedstawiono kariery oraz zasługi dla służby wszystkich odchodzących na emeryturę oficerów. Dowódca Sił Powietrznych dziękował im za służbę i życzył powodzenia w dalszym życiu.

Redakcja portalu infolotnicze.pl także chciałaby ze swojej strony również podziękować gen. bryg. Andrzejowi Łosińskiemu ppłk. Jarosławowi Pszonce, ppłk. Bartoszowi Stroińskiemu, ppłk. Grzegorzowi Zugajowi oraz mjr. Markowi Waszczyszynowi za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa polskiego nieba i życzyć wszelkiej pomyślności.

Źródło: http://sp.mil.pl/

Zdjęcia: chorąży Jerzy Jabłoński