Specjaliści z firm Airbus i EADS wezmą udział w projekcie SESAR JU

Zespoły firm Airbus i EADS zajmujące się zarządzaniem ruchem lotniczym wezmą udział w siedmiu zintegrowanych lotach próbnych SESAR JU.

„Firma Airbus oraz jej spółki zależne zajmujące się zarządzaniem ruchem lotniczym (ATM) – Airbus ProSky, Quovadis i Metron Aviation – wraz z firmą Cassidian, stanowiącą część EADS, wybrane zostały do uczestnictwa w zbliżających się zintegrowanych lotach próbnych w ramach programu SESAR Joint Undertaking (SESAR JU). Program SESAR JU obejmuje współpracę z wieloma interesariuszami w kluczowych miejscach regionu Północnego Atlantyku i kontynentu europejskiego.

Program siedmiu zintegrowanych lotów próbnych, w których udział wezmą zespoły Airbus/EADS, rozpocznie się na początku 2013 roku i zakończy się do końca roku 2014. Stanowi on część rozpoczętych już „Zintegrowanych lotów próbnych w ramach Atlantyckiej Inicjatywy w dziedzinie Interoperacyjności na rzecz Ograniczenia Emisji (AIRE III)” prowadzonych przez SESAR JU. AIRE jest wspólnym programem Komisji Europejskiej i amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) zmierzającym do ograniczenia emisji CO2 i szybszego przyjmowania najlepszych praktyk ATM oraz wykorzystania dostępnej dziś technologii lotniczej. Zadaniem zintegrowanych lotów próbnych będzie weryfikacja technologii i procedur umożliwiających zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ATM, które będą mogły zostać zastosowane natychmiast, a także umożliwienie interesariuszom czerpania bezpośrednich korzyści z tej inicjatywy.

–Cieszymy się, że Airbus, EADS i nasze spółki zależne zajmujące się zarządzaniem ruchem lotniczym, mogą wesprzeć współpracę pomiędzy liniami lotniczymi, lotniskami i agencjami żeglugi lotniczej w zakresie zbliżających się lotów próbnych organizowanych przez SESAR JU – skomentował Eric Stefanello, dyrektor generalny Airbus ProSky – Dzięki zbiorczemu doświadczeniu naszych zespołów w dziedzinie transportu lotniczego i zarządzania ruchem lotniczym testy te pomogą nie tylko utorować drogę dalszej redukcji emisji, ale także zoptymalizować przepustowość i zapotrzebowanie na transport lotniczy w przestrzeni powietrznej regionu Północnego Atlantyku i kontynentu europejskiego.”

Źródło: Airbus