PLL LOT: Boeing 787 Dreamliner wykona szereg lotów treningowych w Polsce