Wydarzyło się dziś – 22 listopada

22 listopada 1909 roku powstało przedsiębiorstwo Wright Company zajmujące się produkcją samolotów. Firma została założona przez dwóch braci, Wilbur’a i Orville’a Wright. Bracia pochodzili ze Stanów Zjednoczonych. Byli pionierami światowego lotnictwa. Powszechnie uważa się ich za konstruktorów pierwszego udanego samolotu.

22 listopada 1887 roku urodził się kpt. int. Franciszek Pietrzak. Był uczestnikiem I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. W 1926 roku przeniesiony został do korpusu oficerów lotnictwa i pełnił służbę w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie. Początkowo był oficerem mobilizacyjnym, a we wrześniu 1939 r. – oficerem materiałowo-technicznym Bazy nr 1. Podczas ewakuacji do Rumunii, pod Darachowem dostał się do niewoli radzieckiej i został osadzony w obozie w Kozielsku. Zginął zamordowany przez NKWD w lasku katyńskim, wiosną 1940 r. Nie został zidentyfikowany w masowych grobach podczas ekshumacji.