Polska w NATO AGS

Umknęła nam w Redakcji informacja o wejściu Polski do NATO AGS. Jest to bardzo ważna decyzja z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Wydaje się jednak, że nieco spóźniona, gdyż można było znacznie wcześniej dostrzeć wynikające z tego projektu korzyści, zwłaszcza, że nie wiążą się one z wielkimi kosztami. Poniżej zamieszczamy informację ze stron MON:

Minister obrony narodowej zadeklarował przystąpienie Polski do Sojuszniczego Programu Dozorowania z Powietrza − AGS (Alliance Ground Surveillance) na październikowym spotkaniu ministrów państw NATO w Brukseli.

Aplikacja z dn.19.10 br.,  o włączeniu naszego kraju do projektu AGS jest następstwem decyzji ministra obrony narodowej  oraz zapowiedzi Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na tegorocznym szczycie NATO w Chicago, gdzie program ten został wpisany do tzw. Pakietu Obronnego.

Sojuszniczy Program Dozorowania (tj. obserwacji obiektów) z Powietrza jest jedną ze sztandarowych inicjatyw NATO. Ma on kluczowe znaczenie dla transformacji Sojuszu i rozwoju jego zdolności obronnych do roku 2020. Realizacja Pakietu Obronnego gwarantuje uzyskanie niezbędnych zdolności do wykonywania zadań uzgodnionych w Koncepcji strategicznej z roku 2010, w tym także zadań obrony kolektywnej (art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego). Program AGS jest przykładem wielonarodowego zaangażowania członków NATO w ramach rozwijanej obecnie inicjatywy Smart Defence.

Z punktu widzenia Polski, przystąpienie do programu AGS będzie miało ważne znaczenie dla wzrostu jej znaczenia i umocnienia pozycji w strukturach sojuszniczych. Znajdziemy się w grupie 14 państw natowskich budujących zdolności w ramach tego systemu, a tym samym uzyskamy możliwość zacieśniania współpracy z krajami wiodącymi w rozwoju nowoczesnych technologii.

Ponadto partycypacja w AGS, umożliwiając Siłom Zbrojnym RP uzupełnienie zdolności wojskowych do prowadzenia rozpoznania obrazowego, pozwoli w przyszłości wykorzystywać je do realizacji potrzeb narodowych lub we współdziałaniu sojuszniczym, np. podczas ćwiczeń połączonych.

* * *

System stworzy 5 samolotów bezzałogowych Global Hawk oraz naziemne stacje kierowania i zbioru informacji rozpoznawczych, a wstępną gotowość operacyjną zaplanowano do osiągniecia w 2015 r. W programie aktualnie uczestniczy 13 państw (Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, USA, Włochy), a deklaracje złożyły także Kanada i Dania.

 
Rzecznik MON
ppłk Jacek Sońta

Dzięki wejściu do programu będziemy mogli wykorzystać potencjał maszyn Global Hawk dostępny do tej pory jedynie dla najbogatszych krajów.

Źródło: MON

Zdjęcie: NATO