Generał Tadeusz Kutrzeba. Zarys biografii – zapowiedź