Generał Tadeusz Kutrzeba. Zarys biografii – zapowiedź

W najbliższym czasie na rynku wydawniczym ukaże się książka zatytułowana: „Generał Tadeusz Kutrzeba. Zarys biografii”. Autorami publikacji poświęconej jednemu z najwybitniejszych polskich generałów okresu II Rzeczypospolitej są Jarosław Bączyk i Mariusz Niestrawski – pracownicy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. Autorzy zdecydowali się przybliżyć osobę generała w sposób popularnonaukowy. Monografia przeznaczona jest więc w pierwszej kolejności, nie dla specjalistów zajmujących się polską biografistyką wojskową, lecz dla czytelnika słabiej kojarzącego nazwisko Tadeusza Kutrzeby, ale pragnącego poszerzyć swą wiedzę. Nie można jednak wykluczyć, że publikacja Jarosława Bączyka i Mariusza Niestrawskiego zainspiruje innych autorów do napisania w pełni naukowej monografii Tadeusza Kutrzeby, bowiem jeden z najbardziej zasłużonych polskich generałów takiej monografii ciągle nie posiada. Książkę będzie można nabyć w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych.