Eddie J. Creek- Junkers Ju 87. From Dive-Bomber to Tank-Buster 1935-1945- recenzja

Junkers Ju 87 to z pewnością samolot nietuzinkowy i taka też jest recenzowana pozycja. Książka autorstwa Eddie’go J. Creek’a, pod tytułem Junkers Ju 87. From Dive-Bomber to Tank-Buster 1935-1945 ukazała się w 2012 roku nakładem wydawnictwa Classic Publications.

Badacz, we wspomnianej książce, podjął się przedstawienia historii niemieckiego bombowca nurkującego z czasów II wojny światowej o nazwie Junkers Ju 87. Nie ma co do tego wątpliwości, że cel pracy został przez autora osiągnięty. Creek w interesujący sposób przedstawił dzieje maszyny, która w hitlerowskiej propagandzie stała się symbolem potęgi Luftwaffe.

Autor recenzowanej książki to bez wątpienia specjalista od historii niemieckiego lotnictwa z czasów drugiej wojny światowej. Od ponad 40 lat Creek bada dzieje Luftwaffe. Jest autorem takich prac jak German Aircraft of the Second War, Jet Planes of the Reich czy Arado 234 Blitz1.

Junkers Ju 87. From Dive-Bomber to Tank-Buster 1935-1945 jest dość obszerną monografią. Praca liczy bowiem ponad 300 stron. Wielkością książka jest zbliżona do formatu A4. Monografia wydana jest bardzo elegancko oraz starannie.

Praca napisana jest w układzie chronologicznym i rozpoczyna się od krótkiego wstępu, którego celem jest wzbudzenie zainteresowania oraz zaintrygowanie czytelnika. A wszystko po to, aby sprowokować do dalszej lektury.

Monografia składa się z dziesięciu rozdziałów. W pierwszych dwóch szczegółowo zostały przedstawione początki niemieckiej maszyny. Creek zaczyna od zaprezentowania niemieckiej koncepcji na bombowiec nurkujący. Należy pochwalić badacza, że swoją pracę zaczął właśnie od poruszenia tego problemu. Przecież zanim coś zaprojektowano należało to wymyślić. Dlatego dopiero w drugim rozdziale został opisany sposób w jaki zaprojektowano Ju 87. Czytelnik znajdzie tu szczegółowe informacje dotyczące tego w jaki sposób maszyna została zbudowana, w co została wyposażona, jak wyglądały losy poszczególnych prototypów. Creek dokładnie przedstawia wszystkie próbne loty niemieckiego samolotu oraz zmiany jakie zostały wprowadzone w konstrukcji maszyny po odbyciu testów startowych.

Rozdział trzeci kontynuuje wątek, który został zaprezentowany w poprzedniej części monografii. Autor w dalszym ciągu porusza kwestie związane z projektowaniem bombowca. Jednak na szczególną uwagę zasługuje koniec tego rozdziału. W tej części bowiem Creek zaprezentował udział Ju 87 w hiszpańskiej wojnie domowej. Trwający na Półwyspie Iberyjskim konflikt dał możliwość do tego, aby nowa niemiecka maszyna mogła sprawdzić się w walce. Wyniesione z tego okresu doświadczenie było dla dalszego rozwoju Ju 87 bezcenne.

Dalsze rozdziały (od czwartego do dziesiątego) szczegółowo przedstawiają udział niemieckiego bombowca w walkach niemal na wszystkich frontach II wojny światowej (kampania wrześniowa, walki w Norwegii, Francji, Holandii, Anglii, ZSRR, Afryce Północnej i basenie Morza Śródziemnego). Także każde zmiany konstrukcyjne, które w trakcie trwania konfliktu były dokonywane na wszystkich typach Ju 87, zostały przez Creek’a zaprezentowane.

Omawiana praca jest również bardzo bogato ilustrowana. Czytelnik, poza samym tekstem, znajdzie także szereg fotografii z dokładnymi opisami. Ilustracje przedstawiają głównie samoloty, pilotów oraz konstruktorów. Monografia zawiera dodatkowo biogramy lotników oraz osób, których działalność była mocno związana z Ju 87.

Podsumowując, należy stwierdzić, że książka Creek’a jest niezwykle wartościowa. O jej jakości świadczy całościowe ujęcie problemu przez badacza. Monografia bowiem w sposób bardzo szczegółowy prezentuje dzieje niemieckiej maszyny (od jej początku, poprzez rozkwit aż do samego końca). Popularnonaukowy charakter pracy świadczy także o jej popularyzatorskim charakterze. Co więcej, liczne ilustracje oraz fotografie tylko ten fakt potwierdzają. Całkowita ocena pracy jest jak najbardziej pozytywna. Książkę należałoby polecić pasjonatom lotnictwa wojskowego z czasów II drugiej wojny światowej. Na tę pozycję powinien zwrócić uwagę szczególnie polski czytelnik. W polskiej historiografii bowiem niemiecki samolot Ju 87 nie był zbyt częstym przedmiotem badań. Poza tym uważam, że monografia znalazłaby uznanie wśród licznej grupy modelarzy. Wszak sam Creek pisząc książkę miał nadzieje, iż zadowoli ona zarówno entuzjastów historii oraz modelarstwa. Liczne ilustracje, fotografie oraz plany samolotów mogą to tylko potwierdzać. Najważniejsze jest jednak to, że książka nie powinna zainteresować tylko osoby, które od lat pasjonują się historią II wojny. Monografia Creek’a przeznaczona jest również dla tych, którzy nigdy wcześniej nie interesowali się dziejami niemieckiego lotnictwa.

Szymon Dranikowski

 Książka została udostępniona do recenzji dzięki uprzejmości wydawnictwa Ian Allan Publishing.

1 Wszystkie prace zostały napisane wspólnie z J. Richard’em Smith’em.