Z historią w tle… – Zamek w Chocimiu

Chocim to miejsce, które wszystkim pasjonatom polskiej historii powinno kojarzyć się z takimi postaciami jak Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Lubomirski, Władysław IV Waza czy Jan Sobieski. To właśnie mury twierdzy chocimskiej chroniły, obok Kamieńca Podolskiego, granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed nawałnicą turecką, a zwycięskie bitwy, które miały miejsce pod murami tej warowni w sposób znaczący przyczyniły się do budowania mitu Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Mitu, który z wielkim powodzeniem upowszechnił się w polskiej świadomości historycznej.

Twierdza w Chocimiu usytuowana jest na wysokim, skalistym brzegu Dniestru. Prace nad jej budową trwały w latach 1325-1380. Od 1538 roku warownia znajdowała się pod polskim panowaniem. W 1621 oraz 1673 roku to właśnie tu armia Rzeczypospolitej Obojga Narodów odnosiła zwycięstwa nad Imperium Ottomańskim.

W 2007 roku w drodze konkursu w ogólnoukraińskiej akcji twierdza w Chocimiu została uznana za jeden z siedmiu cudów Ukrainy.

Zdjęcia: Piotr Konieczny

Tekst: Szymon Dranikowski