Generałowie optymistyczni w sprawie przyszłości F-22

Cały czas trwają prace z związane z awariami systemu zasilania w powietrze pilotów F-22, ale wiara w ten samolot jest niezachwiana.

Jeszcze w kwietniu powołano specjalną grupę złożoną z pilotów F-22, inżynierów i specjalistów medycyny z USAF, U.S. Navy, NASA oraz firm Lockheed Martin i Boeing.

Wyniki prac zespołu nie byłyby możliwe do osiągnięcia w przypadku braku połączonego wysiłku wielu instytucji zaangażowanych w dochodzeni. Miesiące badań eliminowały po kolei prawdopodobne przyczyny problemów odczuwanych przez pilotów. Poprawiono dwa ogniska zapalne powodujące zagrożenia dla pilotów, ale dwa z zarejestrowanych przypadków zrzucono na błąd człowieka.

Źródło: U.S Department of Defense

Zdjęcie: USAF