UAC zamierza wyprodukować 50 maszyn An-124 do roku 2030