European Air Transport Training

European Air Transport Training ma być tym czym TLP czy też ćwiczenia Flag są dla jednostek myśliwskich.

Pierwszym krokiem w kierunku poprawy współpracy w dziedzinie transportu było powołanie European Air Transport Command (EATC) w Eindhoven oraz European Air Transport Fleet (EATF) i Ad Hoc Working Group Tactical Air Transport (AHWG TAT) odpowiedzialnych za szkolenie. W ramach wspólnych wysiłków odbywa się doroczne sympozjum European Air Transport Symposium oraz na lata 2012 i 2013 zaplanowano European Air Transport Training (EATT). Celem ćwiczeń jest opracowanie European Advanced Airlift Tactics Training Course (EATTC) w roku 2014, jeśli to możliwe w podobnym kształcie do kursu prowadzonego w USA od roku 1984. W bieżącym roku w ćwiczeniu ma wziąć udział:

1. Belgia: 1 C-130 2 załogi
2. Czechy: 1 CN-295 2 załogi
3. Francja: 1 C-130 2 załogi
4. Niemcy: 2 C-160 2 załogi
5. Holandia: 1 C-130 2 załogi
6. Hiszpania: 1 C-130 i 1 CN-295 4załogi

Źródło: European Defence Agency

Zdjęcie: Belgian Army, DG Com