Pierwszy produkcyjny radar RBE2 AESA

Radar RBE2 AESA będzie zainstalowany na maszynie Rafale C137.

RBE2 to radar z szerokopasmowy, aktywnym, elektronicznie fazowanym szykiem antenowym AESA (Active Electronically Scanned Array). Maszyna z zainstalowanym radarem ma zostać dostarczona defence procurement agency (DGA) jeszcze latem tego roku. Przez trzy miesiące odbywało się intensywne testowanie radaru w bazie Istres. RBE2 AESA zapewni zwiększony zasięg i pełną kompatybilność z nowoczesnymi pociskami takimi jak METEOR oraz możliwość wykrywania dwóch słabo widocznych celów. Nowoczesna technologia ma również zapewnić wysoką niezawodność oraz obniżone koszty użytkowania z racji praktycznie braku koniecznych większych prac przez 10 lat użycia. Poza tym poprawie ma ulec generowanie obrazów oraz obniżona zostanie podatność na zakłócanie.

Źródło: Thales

Zdjęcie: Thales