54 Konferencja Bezpieczeństwa Lotów w DSP

Konferencja odbyła się w dniach 6-7 marca 2012 roku.

Temat tegorocznej konferencji to: „Jakość wykonywania zadań lotniczych jako priorytet systemu bezpieczeństwa lotów w trakcie zmian zachodzących w lotnictwie Sił Zbrojnych RP w kontekście zmiany systemu szkolenia lotniczego”. Konferencji przewodniczył Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski, który w swoim przemówieniu powiedział, że celem jest podsumowanie ostatnich 12 miesięcy z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa lotów, mówił między innymi: „Był to rok rzetelnej i systematycznej pracy w celu stworzenia systemu szkolenia gwarantującego dobre i bezpieczne wykonanie zadań lotniczych. Podjęto zdecydowane działania profilaktyczne wpływające na minimalizowanie ryzyka w działalności lotniczej„.

W tegorocznej konferencji udział wzięli między innymi: zastępca Szefa Sztabu generalnego WP gen. broni pil. Sławomir Dygnatowski, Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, przedstawiciele szkolnictwa wojskowego a także dowódcy z innych rodzajów Sił Zbrojnych: Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Marynarki Wojennej, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia  Sił Zbrojnych RP i Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Byli obecnie także przedstawiciele urzędów cywilnych: Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz przemysłu lotniczego i wielu innych zaproszonych gości.

W czasie dwudniowego szkolenia omówiono incydenty lotnicze w ubiegłego roku, poruszano szereg tematów aby zwiększyć bezpieczeństwo lotów, odbyły się panele dyskusyjne, szkolenia a uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń. Wyrażono nadzieję, że najbliższy rok będzie tak samo bezpieczny jak rok ubiegły, który mimo, że bardzo intensywny (rekordowy nalot 44 000 godzin), obył się bez poważniejszych wypadków.

Źródło: www.sp.mil.pl