Produkcja seryjna maszyn Mi-26T2 ruszy w 2012 roku