Centrum Szkolenia Sił Powietrznych – CSSP Koszalin

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP) im. Romualda Traugutta w Koszalinie powstało 1.07.2004.

Kontakt z CSSP KOSZALIN.

Jednostka kontynuuje tradycje i dorobek wielu szkół w tym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, która sięga korzeniami do roku 1948. Głównym zadaniem CSSP jest prowadzenie przygotowania zawodowego i doskonalenie specjalistów wojsk obrony przeciwlotniczej, wojsk radiotechnicznych oraz rozpoznania i walki elektronicznej, zgodnie z potrzebami jednostek wojskowych dla potrzeb jednostek Sił Zbrojnych RP.

CSSP w Koszalinie zajmuje się przygotowaniem specjalistycznym  żołnierzy zawodowych w specjalnościach:

 • przeciwlotniczych,
 • radiotechnicznych,
 • rozpoznania i WE,

dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP Centrum Szkolenia Sił Powietrznych jako placówka szkolnictwa wojskowego podlega bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych.

Rys historyczny:

Centrum szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie utworzone zostało rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr PF 91 z dnia 7.06.2004 r. Jednostka nawiązuje do:

 • Oficerskiej Szkoły Aeronautyki w Poznaniu (1918-1924)
 • o Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie (1930-1936)
 • Szkoły Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej (w Trauguttowie k/Brześcia
 • n. Bugiem 1938-1939)
 • Szkół Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej 1 i 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Francja, Wielka Brytania, Irak 1939-1945);
 • Baterii szkolnych w Oficerskich Szkołach ZSRR (Górki, Orenburg
 • 1944-1945)
 • Baterii podchorążych artylerii przeciwlotniczej Oficerskich Szkół Artylerii
 • (Chełm, Toruń 1945-1947)
 • Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej (1948-1966)
 • Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1967-1997)
 • Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej (1994-2004)
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

Powołanie Centrum to wynik restrukturyzacji i przebudowy Sił Zbrojnych i szkolnictwa wojskowego. Sformułowana na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 20 lipca 1994 roku przejęło tradycje i infrastrukturę dydaktyczną sławnej poprzedniczki. . W roku 1998, na rok przed ustaniem funkcjonowania WSOWOPL, Centrum podporządkowano Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Kolejna decyzja MON o rozwiązaniu Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych skutkują przejęciem jego zadań szkoleniowych przez koszalińskie Centrum. W roku 2002 przejęto szkolenie realizowanego dotąd przez Centrum Szkolenia Radiotechnicznego, które również zostało rozwiązane.
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie jest jedynym w Siłach Zbrojnych RP ośrodkiem nie akademickim, kształcących specjalistów wojsk obrony przeciwlotniczej, wojsk radiotechnicznych, rozpoznania i walki radioelektronicznej.
Centrum kształci i szkoli:

 • oficerów z jednostek wojskowych w ramach kursów specjalistycznych
 • kadrę zawodową w ramach przeszkolenia, przekwalifikowania i doskonalenia specjalistycznego:
 • dowódców pododdziałów przeciwlotniczych
 • dowódców pododdziałów radiotechnicznych
 • dowódców samobieżnych stacji wykrywania i naprowadzania (SSWN)
 • dowódców przeciwlotniczych rakietowych wozów bojowych (PRWB)
 • dowódców i obsług stacji radiolokacyjnych
 • operatorów systemów
 • obsługi bojowe zestawu NEWA SC
 • szefów pododdziałów
 • rezerwy osobowe
 • kadrę zawodową z języka angielskiego na trzech poziomach
 • podchorążych Wyższych Szkól Oficerskich oraz Wojskowej Akademii Technicznej (w zakresie przygotowania specjalistycznego)
 • żołnierzy, kierowców na prawo jazdy kategorii C, C+E, w Ośrodku Szkolenia Kierowców

Częścią centrum jest również funkcjonujące od 1976 Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, które gromadzi, opracowuje i udostępnia historyczne zbiory eksponatów i uzbrojenia polskiej artylerii przeciwlotniczej od 1919 roku do czasów współczesnych.
Święto jednostki przypada w dniu 20 lipca (decyzja nr 196 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2002 r.).

Komendanci CSSP Koszalin:

płk Stanisław Paszkiewicz 1948-1959
płk Michał Pietuszkow 1950-1951
płk Mikołaj Telegin 1951-1954
płk Edmund Soja 1954-1957
płk Jan Ziółkowski 1957-1958
płk Jan Szamotulski 1963-1968
płk Stanisław Rozwadowski 1968-1971
płk dypl. Stanisław Śliwa 1971-1973
gen.bryg. Witold Niedek 1973-1991
gen.bryg. Stanisław Czepielik 1991-1996
płk dypl. Zdzisław Patoła 1996-2000
płk dypl. Zbigniew Parol 2000-2004
płk dr Jan Olech 2004-2007
płk dypl. Krzysztof Żabicki 2007-2011
płk dypl.Dariusz Sienkiewicz 2012-

Na podstawie: http://www.cs.sp.mil.pl

Grafika: http://www.cs.sp.mil.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii