Kontrakt dla General Dynamics na system działka GAU-22/A dla F-35