Szkolenia w 3. SLTr

Zebranie odbyło się w dniach 26-27 stycznia 2012.

Pierwszego dnia odbyło się swoiste podsumowanie 2011 roku dla wszystkich jednostek wchodzących w skład związku taktycznego – 3. SLTr. Dowódcy baz lotniczych i grup poszukiwawczo-ratowniczych składali meldunki z wykonania zadań za rok 2011 i perspektywach na 2012 rok. Dowódca Skrzydła płk dypl. pil.  Sławomir Żakowski powiedział: „Najważniejsze, że rok 2011 zakończyliśmy bezpiecznie. Bo to bezpieczeństwo jest najważniejszym determinantem naszej działalności. Bezpieczeństwo latania. Na bezpieczeństwo latania składa się wiele czynników, ale naszym zadaniem jest uświadomić każdemu żołnierzowi, że jest elementem systemu bezpieczeństwa i od niego również zależy to właśnie bezpieczeństwo. Szeregowiec kierowca – FOD, technik – sprawność sprzętu, pilot – wykonywanie lotów zgodnie z regulaminami i zgodnie z programami szkolenia czy instrukcjami użytkowania danego typu statku powietrznego. I tak każdy z nas po kolei. Każdy z nas uczestniczy w tym systemie”.

Drugiego dnia odbyło się szkolenia z przywództwa, zarządzania zespołami ludzi o motywacji podwładnych. Swoje referaty przedstawili, Dowódca Skrzydła pt. „Dowódca jako przywódca”; Szef Szkolenia 3. SLTr płk. pil. Mieczysław Gaudyn – „Tworzenie i utrzymanie kultury organizacji” oraz Maria Frydrychewicz i Dagmara Sobieraj zatrudnione na stanowisku psychoprofilaktyka z zakresu budowania zespołów, zarządzania nimi i relacji w ich ramach.

Źródło: www.sp.mil.pl