Wyróżnienia dla najlepszych żołnierzy w 3. SLTr 2011 roku

Uroczystość odbyła się 27 stycznia.

Odbyła się w nowej Sali Tradycji Dowództwa 3. SLTr w obecności sztandaru oraz sygnalisty zaproszonego z Orkiestry Wojskowej z Poznania. Płk dypl. pil. Sławomir Żakowski złożył wyróżnionym podziękowania i gratulacje mówiąc między innymi: „w imieniu swoim, w imieniu całego Dowództwa 3. Skrzydła proszę przyjmijcie szanowni wyróżnieni gratulacje, przede wszystkim jednak przyjmijcie słowa podziękowania za Waszą wzorową służbę ku chwale Waszych jednostek, ale również ku chwale 3. Skrzydła, Sił Powietrznych, Sił Zbrojnych RP i dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.”

Wyróżnieni zostali:

  1. Oficer Roku 2011 3. SLTr – ppłk Witold Zakrzewski z Dowództwa jednostki
  2. Podoficer Roku 2011 3. SLTr – chor. Witold Kula z 8. BLTr w Krakowie
  3. Pilot Roku 2011 3. SLTr  – kpt. Mariusz Góra z 33. BLTr w Powidzu
  4. Technik Roku 2011 3. SLTr – chor. Jarosław Bojarski z 1. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Świdwinie

W czasie uroczystości wyróżniony ppłk Zakrzewski mówił: Dzisiaj jest to dla nas dzień szczególny. „Tak, jak Dowódca powiedział, jest nas w Skrzydle ponad 2 tysiące, a my zostaliśmy zauważeni. Jest to dla nas wielka chwila… … nawet jak są dni trudniejsze – bo, jak wiemy nie wszystkie są tak wspaniałe jak dziś – to tak naprawdę jesteśmy dumni, że służmy w Siłach Powietrznych, jesteśmy bardzo dumni, że to jest 3. Skrzydło, a chyba najbardziej dumni, że jesteśmy wśród Was.”

Gratulacje dla wyróżnionych od serwisu www.infolotnicze.pl.

Źródło: www.3sltr.sp.mil.pl