nEUROn zaprezentowany przez firmę Dassault

nEUROn to propozycja nowoczesnego, europejskiego UAV, który posiada spore podobieństwo do RQ-170.

Do prezentacji dosżło po 5 latach prac badawczych. W skład zespołu projektującego weszły Dassault, Saab, Aleani Aeramacchi, EADS-CASA, HAI i RUAG reprezentujące odpowiednio: Francję, Szwecję, Włochy, Hiszpanię, Grecję i Szwajcarię. Maszyna zaliczyła już pierwsze testy statyczne, a w najbliższym czasie planowane są testy silnikowe. Do pierwszego lotu maszyny nEUROn ma dojść w połowie bieżącego roku. Program wystartował w 2003 roku a do jego dwóch podstawowych celów należy opracowanie technologii niezbędnych do budowania przyszłych maszyn bojowych oraz przetestowanie nowego modelu współpracy czerpiącego maksymalne zyski z know-how poszczególnych członków.

Źródło: Dassault

Zdjęcie: Dassault